"This Civil Service Online Reviewer was made just for the sake of those who wanted to see what a Civil Service Exam will look like and what are the kinds of exams being given. This is not a leak or whatsoever, this is just a reviewer. To God be the glory and may the Lord God bless you as you take the Civil Service Examination."


Online Readers

Guys we have now responsive template, meaning kahit sa phone (Nokia, iPhone, Samsung, etc.), tablet or any kind ng cellphone na pwede kayong makapag-internet madali nyo pa ring maa-access ang reviewer na ito!

RESULTS OF CIVIL SERVICE EXAM LAST MARCH 12, 2017

IMPORTANT REMINDERS SA MGA KUKUHA NG CIVIL SERVICE EXAM

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 137/159

Talahulugan - Page 137

Panuto: Piliin ang salitang pinakamalapit ang ibig sabihin sa salitang may salungguhit.

_______1. Itakda ang araw ng kasal.
 1. Italaga
 2. Itunton
_______2. Itaguyod sa pag-aaral.
 1. Subaybayan
 2. Ilagay
_______3. Kalaro ni Anabelle.
 1. Kasama sa laro
 2. Kasama
_______4. Nayanig ang lupa.
 1. Naalog
 2. Nagiba
_______5. Mga karapatang nauukol sa tao.
 1. angkop
 2. halaga
_______6. Maganda ang pagkakalimbag sa aklat na ito.
 1. pagsusulat
 2. pakakaimprenta
_______7. Matalima kaya ni Jose ang utos ng ina?
 1. Masunod
 2. Masuway
_______8. Mahinusay na sagot.
 1. Maayos
 2. Magalang
_______9. Malimang sa pagsukli.
 1. Malito
 2. Tama
_______10. Nakaririmarim na gawain.
 1. Nakakamuhi
 2. Kahanga-hanga