"This Civil Service Online Reviewer was made just for the sake of those who wanted to see what a Civil Service Exam will look like and what are the kinds of exams being given. This is not a leak or whatsoever, this is just a reviewer. To God be the glory and may the Lord God bless you as you take the Civil Service Examination."


Online Readers

Guys we have now responsive template, meaning kahit sa phone (Nokia, iPhone, Samsung, etc.), tablet or any kind ng cellphone na pwede kayong makapag-internet madali nyo pa ring maa-access ang reviewer na ito!

RESULTS OF CIVIL SERVICE EXAM LAST MARCH 12, 2017

IMPORTANT REMINDERS SA MGA KUKUHA NG CIVIL SERVICE EXAM

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 138/159

Talahulugan - Page 138

_______11. Nagaarimuhunan si Anita.
 1. nangangaral
 2. nagtitipid
_______12. Nakakatulig na ingay.
 1. nakakabingi
 2. nakakagalak
_______13. Lapnos na daliri.
 1. putol
 2. laplap
_______14. Palaib na naman ang buwan, kaya mainit ang ulo niya.
 1. palaki
 2. paliit
_______15. Si Miguelito ay napaka likit.
 1. masunurin
 2. matigas ang ulo
_______16. Ang Iraq ay libid
sa kalaban.
 1. marami
 2. napapaligiran
_______17. Ang bato ay nahulog sa libok
.
 1. ilog
 2. bangin
_______18. Ligaligin
ang kaisipan.
 1. bagabagin
 2. payapain
_______19. Magaganda ang kanilang daral
.
 1. dala
 2. kasangkapan
_______20. Ang dasto
ng kanyang kamison sa manipis nyang damit ay kitang kita.