"This Civil Service Online Reviewer was made just for the sake of those who wanted to see what a Civil Service Exam will look like and what are the kinds of exams being given. This is not a leak or whatsoever, this is just a reviewer. To God be the glory and may the Lord God bless you as you take the Civil Service Examination."


Online Readers

Guys we have now responsive template, meaning kahit sa phone (Nokia, iPhone, Samsung, etc.), tablet or any kind ng cellphone na pwede kayong makapag-internet madali nyo pa ring maa-access ang reviewer na ito!

RESULTS OF CIVIL SERVICE EXAM LAST MARCH 12, 2017

IMPORTANT REMINDERS SA MGA KUKUHA NG CIVIL SERVICE EXAM

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 139/159

Wastong Gamit - Page 139

Punan ng tamang sagot ang patlang sa bawat pangungusap.

_______1. Si Aling Ana ay _____ sa mga lumang kagamitan ng mga anak.
 1. matipid
 2. masinop
_______2. Ang sawing palad na ina ay naging ______ sa pagkawala ng kanyang anak.
 1. tulala
 2. tunganga
_______3. Mag-ingat sa paglilinis nang inyong _______.
 1. tainga
 2. tenga
_______4. Ang larawan ng kanyang impo ay _______.
 1. luma na
 2. matanda na
_______5. Ang aking ama ay ______ nang maaga.
 1. bumangon
 2. nagbangon
_______6. Ang bubungan ng gusali ay _______.
 1. butas-butas na
 2. punit-punit na
_______7. Ang noo ni Elizabeth ay ______.
 1. malawak
 2. malapad
_______8. Ang bulok na isda ay _______.
 1. humahalimuyak
 2. umaalingasaw
_______9. Liku-likong landas ang kanilang _______ sa paghahanap sa nawawalang bata.
 1. tinalunton
 2. tinakbo
_______10. Taos-pusong pasasalamat ang aming _______ sa inyong lahat.