Reviewer Page Guides

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 138/159

Talahulugan - Page 138

_______11. Nagaarimuhunan si Anita.
 1. nangangaral
 2. nagtitipid
_______12. Nakakatulig na ingay.
 1. nakakabingi
 2. nakakagalak
_______13. Lapnos na daliri.
 1. putol
 2. laplap
_______14. Palaib na naman ang buwan, kaya mainit ang ulo niya.
 1. palaki
 2. paliit
_______15. Si Miguelito ay napaka likit.
 1. masunurin
 2. matigas ang ulo
_______16. Ang Iraq ay libid
sa kalaban.
 1. marami
 2. napapaligiran
_______17. Ang bato ay nahulog sa libok
.
 1. ilog
 2. bangin
_______18. Ligaligin
ang kaisipan.
 1. bagabagin
 2. payapain
_______19. Magaganda ang kanilang daral
.
 1. dala
 2. kasangkapan
_______20. Ang dasto
ng kanyang kamison sa manipis nyang damit ay kitang kita.