Want another reviewer? Visit the new CSE-PPT Reviewer (New!) now! Click here...

Sunday, March 3, 2013

Civil Service Commission Professional or Sub-Professional Reviewer - Page 138/159

Talahulugan - Page 138

_______11. Nagaarimuhunan si Anita.
 1. nangangaral
 2. nagtitipid
_______12. Nakakatulig na ingay.
 1. nakakabingi
 2. nakakagalak
_______13. Lapnos na daliri.
 1. putol
 2. laplap
_______14. Palaib na naman ang buwan, kaya mainit ang ulo niya.
 1. palaki
 2. paliit
_______15. Si Miguelito ay napaka likit.
 1. masunurin
 2. matigas ang ulo
_______16. Ang Iraq ay libid
sa kalaban.
 1. marami
 2. napapaligiran
_______17. Ang bato ay nahulog sa libok
.
 1. ilog
 2. bangin
_______18. Ligaligin
ang kaisipan.
 1. bagabagin
 2. payapain
_______19. Magaganda ang kanilang daral
.
 1. dala
 2. kasangkapan
_______20. Ang dasto
ng kanyang kamison sa manipis nyang damit ay kitang kita.Total Pageviews